Dina kontaktuppgifter

Du själv ansvarar för att dina kontaktuppgifter är uppdaterade

Det är bara du som vet när dina kontaktuppgifter ändrats. Vi har ingen automatisk uppdatering utan alla förändringar måste du göra själv via din inloggning till kösystemet. Många som "tappar" sin plats i kön gör det på grund av att de inte ändrat adress eller mailadress. Det gör att köfakturan eller erbjudande om köplats inte kommer fram. På förekommen anledning kan vi inte nog poängtera det viktiga i att du ser till att dina uppgifter är uppdaterade. Har du tappat bort ditt användarnamn så är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Är det bara lösenordet som du glömt kan du själv klicka på "glömt lösenord" så får du ett nytt skickat till dig automatiskt.
Nyheter
Under säsongen 2016 har båtägare vid Kungsbrostrand haft problem med obehöriga nattgäster. Intrången har polisanmälts men har tyvärr inte avtagit.
Läs mer...


Då båtplatserna är personliga är det enbart privatpersoner som kan ställa sig i kö till våra allmänna båtplatser
Läs mer...


Du själv ansvarar för att dina kontaktuppgifter är uppdaterade
Läs mer...


Finns det någon annan båtkö i Stockholm?
Läs mer...


Hur länge måste jag stå i kö innan jag erbjuds en båtplats? Uppdaterad juni 2017
Läs mer...


När på året kommer min köfaktura?
Läs mer...


Hur gör jag när jag inte längre vill fortsätta att stå i kö?
Läs mer...

Main