Nattgäster Kungsbrostrand

Under säsongen 2016 har båtägare vid Kungsbrostrand haft problem med obehöriga nattgäster. Intrången har polisanmälts men har tyvärr inte avtagit.

Våra båtplatser vid Kungsbrostrand ligger utefter en strandpromenad och det kommer därmed inte att bli aktuellt att sätta upp grindar. Det finns en hel del restriktioner kring kamerabevakning så i dagsläget kan vi bara upplysa er om problematiken och uppmana er om att ni har detta i åtanke när ni ställer er i kö och vid införskaffande av ny båt. Det är möjligt att även andra hamnar framöver kommer drabbas av samma problematik, om de inte redan gjort det utan att det kommit till vår kännedom, så detta är en upplysning till samtliga köande.
Nyheter
Under säsongen 2016 har båtägare vid Kungsbrostrand haft problem med obehöriga nattgäster. Intrången har polisanmälts men har tyvärr inte avtagit.
Läs mer...


Då båtplatserna är personliga är det enbart privatpersoner som kan ställa sig i kö till våra allmänna båtplatser
Läs mer...


Du själv ansvarar för att dina kontaktuppgifter är uppdaterade
Läs mer...


Finns det någon annan båtkö i Stockholm?
Läs mer...


Hur länge måste jag stå i kö innan jag erbjuds en båtplats? Uppdaterad juni 2017
Läs mer...


När på året kommer min köfaktura?
Läs mer...


Hur gör jag när jag inte längre vill fortsätta att stå i kö?
Läs mer...

Main